Skip to content

Rapporter & analyser

Här publicerar vi rapporter som KAK producerat eller låtit ta fram. Allt har fokus på ”bilismens sunda utveckling” vilket är själva grunden för KAK:s arbete alltsedan starten.

Bilismen genomgår ständigt en fantastisk utveckling och fordonen blir allt säkrare och mer miljöanpassade. Detta sker samtidigt som alltfler bilar rullar på vägarna, vilket samhället måste planera för.

Ta del av mycket kunskap och fakta via länkarna här intill.