Skip to content

Blanketter

ANSÖKAN OM LICENS

För att erhålla en ny licens behöver du genomgå en utbildning och få ett godkännande av utbildningsansvarig, som regel i form av en underskriven blankett som heter ”Ansökan om tävlingslicens”. Den skall du skicka eller maila till oss på KAK kansli (medlem@kak.se) för signering. Blanketten skickar vi sedan vidare till SBF, som slutligen godkänner din ansökan.

Om du önskar en uppgradering eller förnyelse av din licens så behöver du fylla i blanketten ”Ansökan och ändring av tävlingslicens”. Blanketten skall sedan skickas eller mailas till KAK kansli (medlem@kak.se) för godkännande. Blanketten skickar vi sedan vidare till SBF, som slutligen godkänner din ansökan.

Blanketter och information om licenser hittar du på länken nedan från SBF:s hemsida.

Blanketter, SBF

(Örebro, Midnattssolsrallyt, 2019-07-10/13)
Lotta Lundqvist/Lotta Wennberg, MK Rimo, Opel Manta 400 – segrare klass 13.
Foto: THOMAS LINDBERG
(Örebro, Midnattssolsrallyt, 2019-07-10/13)
Lotta Lundqvist/Lotta Wennberg, MK Rimo, Opel Manta 400 – segrare klass 13.
Foto: THOMAS LINDBERG

KLUBBYTE

Om du vill byta klubb för din licens behöver du fylla i blanketten ”Anmälan om klubbyte”.

Ifylld blankett ska signeras av din gamla klubb, sedan skickas in till oss för godkännande.

Vi administrerar din licens genom registrering i IdrottOnLine och vidarebefordrar sedan blanketten till SBF, som slutligen hanterar licensen till rätt klubb.

Blanketter och information om licenser hittar du på länken nedan frånBlanketter, SBF