Skip to content

KAK Södra

KAK Södra arrangerar bilevenemang och diverse studiebesök med mera för sina medlemmar. Vi ordnar enklare bilrallyn på våren och ibland även på hösten där vi passerar genom de vackra skånska landskapen.

Eftersom KAK är en klubb som verkar för de goda villkoren gällande bilismen i samhället, så försöker vi också samla expertis kring detta vid våra klubbluncher flera gånger om året. Vidare så är vi aktiva i debatten kring bilismens villkor lokalt och figurerar ofta i pressen gällande olika aktuella trafikrelaterade frågor.

Vår motorsportavdelning arrangerar bland annat gokarttävlingar. Allt för att hjälpa medlemmarna att utveckla och fördjupa sitt bilintresse.

KAK Södra utfärdar även internationella körkort på plats i Malmö efter tidsbokning.

Vårt Kansli ligger på Limhamnsgårdens Allé 37 på Limhamn, tel 040-26 47 50.

pres-kak-sodra-k

Styrelse KAK Södra

Laurin Jacob (ordförande)
Clementz Cecilia
Clementz Torbjörn
Essen Ytte Von
Faxe Jacob
Liljeqvist Bertil
Ljungdahl Helene
Nordén Hans
Sjövall Johan