Skip to content

Kungliga Automobil Klubbens organisation

Kungliga Automobil Klubben grundades år 1903 och är idag en ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen.

KAK ägnar sig åt ansvarsfrågor kopplade till bil och trafik, motorsport och sociala klubbaktiviteter. Ansvarsfrågorna hanteras i huvudsak av KAK:s expertråd, mer om det kan du läsa här. KAK har även tre regionala avdelningar som genomför sociala klubbaktiviteter för våra medlemmar. KAK Motorsport organiserar sin verksamhet inom ramen för Svenska Bilsportförbundets och Riksidrottsförbundets regelverk. De tre verksamhetsdelarna samverkar för att göra det attraktivt genom ett medlemskap stödja klubben. Utöver kansliet i Stockholm bedrivs verksamheten uteslutande ideellt.

Läs mer om vårt medlemskap här

gardesloppet_
pres-prins-carl-philips-racing-pokal

Motorsport

KAK Motorsport ansvarar för KAK:s motorsportverksamhet i hela landet. Vi arrangerar olika evenemang, inklusive det årliga Gärdesloppet på Djurgården i Stockholm, samt Midnattssolsrallyt, ett av världens största historiska rallyn på grus, och KAK-Cupen i gokart.

Drygt 400 personer har sina tävlings- och funktionärslicenser genom KAK Motorsport, bland dem flera av Sveriges mest framstående bilsportutövare. Vidare arrangerar KAK Motorsport bandagar för klubbens medlemmar där medlemmarna med instruktörer kan förkovra sig i bilkörning.

En av KAK Motorsports viktigaste uppgifter är att främja ungdomsverksamhet inom svensk motorsport för att säkerställa en god återväxt. Därför följer KAK kontinuerligt över 25 unga KAK-förare på elitnivå och stödjer dem genom olika aktiviteter. Dessa förare tävlar både i Sverige och internationellt, främst inom rally, karting och olika racingserier. KAK stödjer även att bilsport är en idrottsgren där både män och kvinnor tävlar på lika villkor.

Inom karting erbjuds stöd genom samarbetet i Prins Carl Philips Racing Pokal. KAK Motorsport är medlem i Svenska Bilsportförbundet (SBF) genom tre regionala bilsportklubbar. De av KAK:s medlemmar som önskar kan kostnadsfritt vara med i KAK Motorsport.

KAK Motorsport engagerar sig även i Riksidrottsförbundets arbete mot doping och har antagit en anti-dopingplan.

Läs mer om Motorsport här

JGS-2020-RA-63437-1-scaled

Expertrådet

KAK arbetar aktivt för att ”främja bilismens sunda utveckling”. Genom Expertrådet arbetar klubben med opinionsbildning och påverkansarbete.

Expertrådet fokuserar på tre frågor
Expertrådet har kommit fram till prioriteringar för arbetet med ansvarsfrågor inom KAK. Tanken är som tidigare att KAK ska prioritera några frågor där förutsättningarna är goda att klubbens insatser verkligen kan göra skillnad. De tre områden som kommer att få särskild uppmärksamhet framöver är:

  • Infrastruktur och fri rörlighet
  • Aktiva bilförare
  • Barn och ungas säkerhet i trafiken

Läs mer om Expertrådet

001_Stig Blomqvist SS 1_4

 

 

IMG_3546

 

Huvudstyrelse Kungliga Automobil Klubben (KAK)

KAK leds av en styrelse som har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen företräder KAK, dess intressen och angelägenheter, förvaltar KAK:s medel, för räkenskaper och upprättar resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse.

Styrelsen utfärdar vid behov instruktioner för KAK:s övriga organ.

Styrelsen sammanträder på ordförandens, vice ordförandens eller 2:e vice ordförandens kallelse minst två gånger per år.

Styrelsemedlemmar

Poker Wallenberg
Thomas Hedberg
Clas Romander
Anders Ydstedt
Philip von Mecklenburg
David von Schinkel
Johan Söderlind
Jacob Laurin
Magnus Hellsten

porsche
752A0470

Avdelningar

KAK:s tre regionala avdelningar genomför sociala klubbaktiviteter för sina medlemmar.

KAK VÄSTRA

KAK är bilklubben med gamla anor och verkligt spännande verksamhet. Kärnan i klubben är ett djupt känt bilintresse kombinerat med viljan att träffa och lära känna likasinnade.
Nätverkstanken är djupt rotad i verksamheten, och möjligheten att utveckla nya kontakter är mycket uppskattad och flitigt utnyttjad av våra medlemmar. Som medlem får du dessutom tillgång till en rad förmåner och rabatter hos utvalda partners. Vi i KAK:s Västra avdelning har en rad intressanta aktiviteter på programmet. Utöver motorsport, utflykter, sponsring och diverse sociala aktiviteter för våra medlemmar engagerar vi oss, via KAK:s Expertråd, även i aktuella lokala trafik- och bilrelaterade frågor.

Vi har en mycket fin klubblokal i centrum av Göteborg, utrustad med moderna audiovisuella hjälpmedel. Välkommen till KAK – den unika, anrika och personliga klubben som öppnar möjligheter på ett sätt som ingen annan bilklubb kan.

Adress: KAK Västra klubblokal, Västergatan 6A, 411 23 Göteborg

Öppet efter överenskommelse.

STYRELSE

Hellsten Magnus (ordförande)
Aspenberg Daniel
Bäck Kalle
Hellsten Axel
Hultstam Johan
Odsell Olle
Olsson Lars
Thedin Joakim

KAK ÖSTRA

Grundbulten i Östra avdelningens verksamhet är bilintresset och våra sociala klubbaktiviteter.

Varje år genomförs det klassiska Gärdesloppet / Prins Bertil Memorial på Djurgården samt ett antal andra motorsportaktiviteter med gokart- och bankörningar och inte minst vårt populära Slottsrally. Vi anordnar också ett flertal sociala sammankomster såsom vår- och höstfester, klubbkräftskiva och glögg.

KAK Östra strävar efter ”bilismens sunda utveckling” som det står formulerat i våra stadgar och vi arbetar tätt med KAK:s Expertråd i aktuella trafik- och bilrelaterade frågor. Vi vill driva en sund och nyanserad debatt om bilism och personlig mobilitet.

Som medlem får du 4 st nummer om året av vårt populära KAK Magasin i brevlådan och inbjudningar till roliga event och sociala sammankomster.
Det finns naturligtvis många andra motor- och bilklubbar i Sverige, men ingen kan liknas vid KAK
– Den unika och personliga bilklubben.

STYRELSE

Söderlind Johan (ordförande)
Adestam Rikard
Dahlin Ulf B
Kenving Jim
Leijonhufvud Elisabeth
Martin Månsson
Rosengren Karpinski Josefine

KAK SÖDRA

KAK Södra arrangerar bilevenemang och diverse studiebesök med mera för sina medlemmar. Vi ordnar enklare bilrallyn på våren och ibland även på hösten där vi passerar genom de vackra skånska landskapen.

Eftersom KAK är en klubb som verkar för de goda villkoren gällande bilismen i samhället, så försöker vi också samla expertis kring detta vid våra klubbluncher flera gånger om året. Vidare så är vi aktiva i debatten kring bilismens villkor lokalt och figurerar ofta i pressen gällande olika aktuella trafikrelaterade frågor.

Vår motorsportavdelning arrangerar bland annat gokarttävlingar. Allt för att hjälpa medlemmarna att utveckla och fördjupa sitt bilintresse.

KAK Södra utfärdar även internationella körkort på plats i Malmö efter tidsbokning.
Vårt Kansli ligger på Limhamnsgårdens Allé 37 på Limhamn, tel 040-26 47 50.

 

STYRELSE

Laurin Jacob (ordförande)
Clementz Cecilia
Clementz Torbjörn
Essen Ytte Von
Faxe Jacob
Liljeqvist Bertil
Ljungdahl Helene
Nordén Hans
Sjövall Johan

KAK:S HISTORIA

Inledningsvis kallades klubben Svenska Automobil Klubben, förkortat SAK, men övergick i januari 1908 till att bli KAK. Då fick klubben tillstånd att kalla sig Kungliga Automobil Klubben och kung Gustaf V blev dess höge beskyddare.

KAK:s förste ordförande var den mycket sportintresserade greve Clarence von Rosen, som var med och arrangerade de första biltävlingarna i landet. Vintertävlingar på sjön Rämens is blev synnerligen omtalade, inte bara i Sverige utan även över stora delar av världen. KAK:s roll som tävlingsarrangör ledde till grundandet av ett flertal klassiska rallyn. Midnattssolsrallyt är ett exempel. Svenska Rallyt, eller Rally Sweden som det kom att heta 2010, hette tidigare KAK Rallyt och vittnar också om klubbens stora och framgångsrika engagemang inom motorsporten.

KAK arbetade tidigt för ökad trafiksäkerhet och förståelse mellan olika trafikantgrupper. Ett tidigt initiativ var bildandet av KAK:s Väginstitut som numera är Statens Väg- och Trafikinstitut. Att vägfrågor var väsentliga ledde även till att klubben började ge ut vägkartor. I våra dagar finns uppföljaren KAK:s bilatlas fortfarande placerad i ett stort antal handskfack.

Prins Bertil, motorprinsen kallad, är också intimt förknippad med KAK. Mellan åren 1947 och 1993 var han klubbens ordförande. Prinsen hade ett genuint intresse för bilar och motorsport. Prins Bertil var en skicklig tävlingsförare och följde intresserat och initierat de flesta större tävlingarna.

pres-prins-bertil-memorial
KAK historia

Motorprinsens Medalj, som delas ut av KAK till främst tävlingsförare som åstadkommit något utöver det vanliga, anses vara bland det finaste en svensk motorsportutövare kan få.

Även om mycket har hänt under alla år sedan starten så är det mycket som består. Trafiksäkerhet och vägfrågor finns alltjämt på dagordningen genom vårt Expertråds engagemang. KAK:s uppfattning har bl.a. publicerats i debattartiklar i de större rikstäckande tidningarna.

Klubben är involverad i motorsport genom egna framgångsrika tävlingsförare och som tävlingsarrangör av såväl större som lite mindre evenemang. Intresset för bilar och bilism förenar klubbens medlemmar. Detta utvecklas och fördjupas i den unika kombinationen med klubbens många sociala aktiviteter.

Klubbens första 110 år finns väl beskrivna i boken, I samtidens tjänst, som inte bara beskriver KAK:s historia, utan hela den svenska bilismens utveckling. Observera: KAK:s Landsförbund bildades 1925. Det var en sammanslutning av svenska motorklubbar som företrädde dessa i trafikfrågor och bilturism etc.

Det bör noteras att KAK numera varken har samröre eller samarbete med det som idag kallas för KAK/Landsförbundet.

Mer information kan du hitta hos naringslivshistoria.se