RÖR INTE MIN PARKERINGSPLATS – KAK träffade politiker i Göteborg och Malmö

Manifestation på Heden i Göteborg.

Parkeringsplatser behövs för att skapa levande städer. Trots detta väljer många kommuner att ta bort parkeringsmöjligheter eller att inte planera för nya när det byggs. Mot bakgrund av detta har KAK lanserat kampanjen #rörinteminparkeringsplats. För att påverka politikerna som fattar beslut kring hur städerna ska planeras anordnades man  ifestationer och samtal i Göteborg och Malmö.

KAK Södra överlämnade ett informationsblad och en T-tröja till politikerna.

I slutet av augusti samlades ett antal medlemmar i klubblokalen och på en parkeringsplats vid Heden i Göteborg för samtal om vikten av tillgång till parkering. Trafiknämndens ordförande Toni Orsulic (M) var med och tog del av kampanjen i ämnet.

– Det blev bra samtal som kommer att fortsätta. Frågorna engagerar uppenbarligen både våra medlemmar och politiker, sade Magnus Hellsten, ordförande, KAK Västra.

I Malmö anordnades en manifestation på Stora Torg samtidigt som kommunfullmäktige hade sammanträde. I Rådhusets foajé överlämnades ett informationsblad och en T-tröja med texten ”Rör inte min parkeringsplats” till Andreas Schönström (S) och Håkan Fäldt (M), ordförande respektive andre vice ordförande i tekniska nämnden, något som även Skånska Dagbladet uppmärksammade.

– Vi vill lyfta frågan kring parkeringsplatser. Antalet bilar ökar och vi måste ha plats för bilar oavsett drivmedel. Och de måste stå någonstans, sade Jacob Laurin, ordförande i KAK Södra. Under sommaren har också ett antal artiklar i ämnet publicerats i tidningar runtom i landet. Dessutom har budskapet förmedlats genom radioreklam.

– God tillgång till parkering är en förutsättning för att garantera människors mobilitet i hela landet, för att skapa levande städer och för omställningen av fordonsflottan. Tankarna på att ta bort parkeringsplatser eller att inte tillskapa nya när det byggs måste skrotas, säger Anders Ydstedt, ordförande, KAK:s expertråd.

Läs mer om KAK:s kampanj #rörinteminparkeringsplats