Skip to content

Parkering nödvändigt för fungerande städer

God tillgång till parkering är en förutsättning för att garantera människors mobilitet i hela landet, för att skapa levande städer.

Bakgrund
Städer och platser som vill vara attraktiva för besökare måste planera för bilen även i framtiden. Här är tillgången till parkering en viktig del. Trots detta planerar många av landets kommuner för att minska antalet parkeringsplatser, samtidigt som antalet bilar ökar. Det är en ekvation som inte går ihop. Här måste politiker våga utmana rådande normer om att bilen ska planeras bort.

Nästan tre av fyra svenskar anser att det vid nybyggnation ska skapas tillräckligt med parkerings-platser både för boende och besökare. Två av tre anser att tillgången på parkeringsplatser vid affärer och köpcentra är viktig när man väljer var man ska handla. Studier visar också att bilburna kunder handlar mer och därmed är extra viktiga för handel och annan service. Ytterligare ett steg       i opinionsbildningen för goda parkeringsmöjligheter bör nu tas.

Mål
Att det ska finnas tillräckligt med parkeringsplatser. Det befintliga beståndet ska bevaras och nya ska tillskapas efter behov.

Stockholm, Göteborg och Malmö
Rör inte min parkeringsplats! – under denna rubrik ska frågan om tillgången till parkering uppmärksammas i KAK:s tre avdelningar, med fokus på storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tider
Aug 31 Göteborg, KAK, Parkgatan 8, kl. 13:00 – 14:00
Sept 1, Malmö, Stortorget kl. 16:00 – 17:00
Stockholm – tid kommer snart

Budskap

  • Levande städer kräver parkeringsplatser.  
  • Bort med parkeringsskatt på jobbparkering.
  • Avvisa alla tankar på parkeringsskatt i städer.
  • Parkering måste finnas för att elbilar ska kunna laddas smart.
  • Bygg tillräckligt med parkeringsplatser vid nybyggnation.

 

parkering

LÄS MER

Vår debattartikel HÄR

SKOP-undersökningar gällande parkering och bilism för nedladdning
KAK Rapport juli 2021 (PDF)
KAK Rapport, 3 storstadsområden juli 2020 (PDF)

KAK Flygblad Rör inte min parkeringsplats

Lyssna på vår radio spot nedan