KAK på DN Debatt: ”Framtidens svenska städer måste anpassas för fler bilar”

Åtta av tio svenskar vill ha tillgång till egen bil, visar en ny opinions­undersökning. Men politikernas planer går i motsatt riktning. ­Framtidens svenska städer måste anpassas för fler bilar, skriver ­Kungliga Automobil Klubbens Anders Ericson och Anders Ydstedt på DN Debatt.

”I stat och kommun planeras det tvärt­emot svenska folkets vilja när det gäller bilen. Det verkar som att de ansvariga har skygglappar för att framtidens bil kommer att vara tyst, utsläppsfri och säker. Man tycks utgå ifrån gårdagens miljöstörningar och en förlegad syn på bilen.

Nya ägarmodeller och nya former av mikromobilitet av olika slag kommer säkerligen att ge fler tillgång till individuell mobilitet men de flesta föredrar att ha tillgång till ”egen” bil. Sverige är ett stort och glesbefolkat land och även våra större städer kan på intet sätt jämföras med de megastäder vars trafikpolitik i dag verkar utgöra förebilder för svenska politiker.”

Artikeln bygger på en omfattande SKOP-undersökning om svenskarnas syn på mobilitet och bilismen som KAK låtit göra. Den finns att ta del av här.

 

Uppdatering: vår artikel vållade mycket debatt, vilket vi välkomnar. Med anledning av detta finns här en slutreplik.

”Utsläppsfria bilar minskar målkonflikten mellan mobilitet och miljömål. Att bygga bort rörligheten vore ett historiskt misstag.”