Bilens roll i samhället – idag och imorgon

För att förstå mer om hur svenska folket ser på bilismen idag och i framtiden har Kungliga Automobil Klubben, KAK, låtit SKOP ställa ett antal frågor om synen på bilen och bilpolitiken. Det är tydligt att svenskarna helst väljer bilen och tror på bilen i framtiden.

I stat och kommun planeras det tvärt emot hur svenskarna vill när det gäller bilen. Det är som om de som planerar har skygglappar för att framtidens bil kommer att vara tyst, utsläpps-fri och säker- och att de fortfarande ser gårdagens miljöstörningar. Nya ägar­modeller kommer säkerligen att ge fler tillgång till individuell mobilitet men de flesta föredrar att ha tillgång till ”egen” bil. Sverige är ett stort och glesbefolkat land och även våra större städer kan på intet sätt jämföras med de megastäder vars trafikpolitik idag verkar utgöra förebilder för svenska politiker. Lyssna på hur svenskarna själva ser på framtiden för bilen och utforma politik och trafikplanering därefter.

Klicka på bilden till höger för att läsa hela rapporten