KAK lämnar remissvar om fordonsregistret

merca

KAK har lämnat svar på remiss av Transportstyrelsens ”Framställan gällande avgiftsbemyndiganden för vissa typer av elektroniskt utlämnande av uppgifter ur vägtrafikregistret”. Vi är mycket kritiska till att Transportstyrelsen säljer uppgifter på detta vis. KAK har sedan några år drivit frågan om att göra vägtrafikregistret mer svåråtkomligt, då uppgifterna om ägande utnyttjas av kriminella.

Läs hela remissvaret här.

Ta del av remissen här.