Värna både miljön och bilen

Under de senaste decennierna har det skett en explosionsartad utveckling på transportområdet med effektivare teknik och minskade kostnader. Transporter är välfärd.

Det skriver Anders Ydstedt som är ordförande i KAK:s Expertråd.
Läs hela artikeln här