Välkommet att regeringen försvårar tillgången till fordonsregistret

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har meddelat att regeringen vill se över grundlagen så att kommersiella söktjänster inte ska tillhandahålla uppgifter om bilägande. Idag finns det söktjänster som med data från Transportstyrelsens fordonsregistret hjälper kriminella att hitta bilar och bildelar att stjäla liksom att hitta hem att göra inbrott i.

-Sverige är helt unikt med att tillhandahålla denna typ av brottsverktyg och det är därför ett mycket välkommet första steg att regeringen nu försvårar tillgången till data om fordonsägande. Men det räcker inte med att stänga de privata söktjänsterna, även bilregistret måste i likhet med i andra länder göras mer svårtillgängligt. Vi utgår från att den utredare som nu ska tillsättas kommer till samma slutsats som vi, att även Transportstyrelsens register måste göras mer svårtillgängligt, säger Anders Ydstedt, ordförande i KAKs expertråd.

KAK har i flera år arbetat för att fordonsregistret måste bli mer svårtillgängligt. Klubben har opinionsbildat om frågan, ordnat seminarier och gjort internationella studier om hur andra länder hanterar frågan.

-KAK anser att fordonsregistret bara bör vara öppet för ett begränsat antal aktörer såsom exempelvis parkeringsbolag, försäkringsbolag, kreditgivare och bilhandel. I övrigt bör det införas begränsningar såsom i andra länder, säger Anders Ydstedt.