Unga i trafiken

KAK:s Expertråd har uppmärksammat den viktiga frågan om trafiksäkerhetsundervisning för unga. Vi har befarat att detta är ett eftersatt område. Thomas Brandbergs rapport visar att många aktörer arbetar med trafikutbildning för unga men resurser saknas. Det är skolan som har det formella ansvaret men direktiven i läroplanen är svaga.

Sveriges statistik för trafikolyckor går åt rätt håll – men bristen på utbildning för unga är ett allvarligt hot mot denna trend. Vi hoppas att KAK:s rapport ”unga i trafiken – vem bär ansvaret kan bidra till att sätta fokus på frågeställningen och ge stöd för en konstruktiv diskussion.1