Trots att trafiken ökar minskar utsläppen

Det verkar som Sveriges kommuner och regioner går i otakt med tiden. Det har blivit på modet att tala om ett transportsnålt samhälle. Men både statistiken och människors uppfattning talar emot detta synsätt. Samhället borde inrikta sig på att planera för minskade utsläpp, inte för färre transporter och resor.

Det skriver Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s expertråd Norran.