Trafikplanering i Lidingö ett föredöme

Många kommuner arbetar för att planera bort bilismen och vill istället lyfta fram andra trafikslag. Men det finns kommuner som vågar gå emot strömmen. Lidingö Stad antog 2020 en ny trafikpolicy som istället för att peka ut vissa trafikslag utgår ifrån helheten.

Lyssna på podden här