Brist på trafiksäkerhetsutbildning i skolan”

Det svenska arbetet för bättre trafiksäkerhet har med rätta höga ambitioner. Men ska nollvisionen – målet att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken – kunna uppfyllas, så måste mer göras. Det är inte minst viktigt att insatserna riktas mot barn och unga. Att vi inte har trafiksäkerhetsutbildning i skolan är en stor brist.  Nya arbetssätt måste till där trafikskolorna med fördel kan involveras. Här måste politiker både på nationell och lokal nivå tänka till, skriver P-O Hedman från KAK:s expertråd i Dagens Samhälle.

På senare tid har frågan om olyckor med A-traktorer uppmärksammats. Det är i grunden positivt att ungdomar tidigt kommer i kontakt med trafik och fordon, då det ökar möjligheterna att etablera ett riskmedvetet och trafiksäkert beteende för resten av livet. Det förbereder också fler för att ta körkort, vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Men förutsättningarna för ett trafiksäkert beteende måste skapas tidigare än så.

Vi skriver även om frågan i Sydöstran och Folkbladet.

 

hedman1