Stärk ungas trafikkunskaper

 
Christer Svensén och Kalle Bäck från KAK:s expertråd skriver i Dala-Demokraten.
 
Körkort är en viktig fråga om frihet, möjlighet till jobb och trafikkunskaper.
 
”En rimlig målsättning vore därför att ge alla elever som går ut gymnasiet möjlighet att genomgå motsvarande teoriutbildning för B-körkort. Folkvalda och ansvariga myndigheter borde ta ett samlat ansvar för att se till att detta blir verklighet. Det skulle både underlätta för fler att ta körkort och att stärka det allmänna trafiksäkerhetsarbetet. ”
 
pres-barn-och-unga-i-trafiken-k