Skånska vägar behöver bli bättre

”Kvaliteten på vägnätet Skåne är dålig på många håll. Det krävs inte speciellt många timmar i bilen för att kunna konstatera det. Tyvärr kommer standarden att sjunka än mer de kommande åren om inget görs. Potthålen breder ut sig och kapaciteten räcker inte till. Och denna negativa utveckling sker samtidigt som antalet bilar på vägarna ökar – en ekvation som inte går ihop.”
 
Det skriver Jacob Laurin, ordförande KAK, Södra, Anders Ydstedt, ordförande, KAK:s expertråd. Läs hela artikeln här.