Situationen med elsparkcyklar är ohållbar – KAK har tre konkreta förslag

Elsparkcyklar har blivit ett allt vanligare inslag i trafiken, främst i de större städerna. Kungliga Automobil Klubben (KAK) välkomnar i grunden nya former av mikromobilitet med små lätta fordon, men detta måste fungera på ett trafiksäkert sätt. Så är det inte i dagsläget.

Antalet personer som skadar sig i olyckor där elsparcyklar är inblandade har ökat betydligt. Detta märks tydligt inom vården.

-Inte sällan är det ungdomar utan trafikutbildning och berusade personer framför allt på helger som är inblandade i olyckor med elsparcyklar. Både från Stockholm, Göteborg och Malmö kommer rapporter från akutsjukhusen om ökade skador. Bara en minoritet använder hjälm och efterlevnaden av trafikregler är närmast obefintlig, säger Christer Svensén som är professor och överläkare i anestesi- och intensivvård, samt ledamot av KAK:s expertråd. Så här kan det ju naturligtvis inte fortsätta. Människor måste kunna känna sig trygga och efterlevnaden av trafikregler måste bli bättre.

-Det rör sig i grunden om motorfordon som inte borde få köras på gångbanor eller trottoarer. Dessutom borde det krävas utbildning för att hantera dem. Därför måste den generella trafikutbildningen i skolorna bli bättre och elsparcyklarna bör klassas som motorfordon, säger Ivan Radulovic, kvalitets och miljöchef och även, ledamot av KAK:s expertråd Även företagen som hyr ut elsparcyklarna måste ta sitt ansvar för trafiksäkerheten och då måste tydliga regelverk för detta skapas. Det gäller inte minst hur fordonen ska parkeras.

-Företagen som hyr ut elsparkcyklar borde inkluderas i det nationella och lokala trafiksäkerhetsarbetet på ett tydligare sätt. Man borde begränsa vilka tidpunkter på dygnet som elsparkcyklar ska vara möjliga att hyra. Fordonen borde också bara få parkeras på anvisade ytor och felparkering bör leda till böter. En del kommuner har påbörjat arbetet med att utforma regler. Detta måste nu påskyndas, avslutar Ivan Radulovic. KAK har arbetat för bättre trafiksäkerhet under hela klubbens historia. Ny teknik förutsätter att den handhas på rätt sätt. Här måste alla parter bidra för att öka trafiksäkerheten. Problemen som elsparkcyklarna har givit upphov till är ett exempel på detta som nu måste rättas till.

Kontakt: Anders Ydstedt, ordförande, KAK:s Expertråd
anders@ydstedt.com
070-5980640

Pressrelease