Riksdagsseminarium om fordonsregistret

Ann Hassel Tano, Anders Ydstedt, Kalle Bäck, Paulina Neuding och Mikael Damsgaard. (Susann Dahlberg Karlsson,var med på länk). Bild: Jessica Balksjö Nannini.
Ann Hassel Tano, Anders Ydstedt, Kalle Bäck, Paulina Neuding och Mikael Damsgaard. (Susann Dahlberg Karlsson,var med på länk). Bild: Jessica Balksjö Nannini.

Den 13 mars stod riksdagsledamoten Mikael Damsgaard (M), ledamot i justitieutskottet,  värd för ett seminarium om en fråga som Kungliga Automobil Klubben, KAK, länge lyft, nämligen hur fordonsregistret i dagsläget nyttjas av kriminella.  

I panelen för att diskutera frågan fanns Anders Ydstedt, ordförande, KAK:s expertråd, Ann Hassel Tano, utredningschef, försäkringsbolaget If, Susann Dahlberg Karlsson, fordonsinformationsavdelningen, Transportstyrelsen och Paulina Neuding, ledarskribent Svenska Dagbladet. Moderator var Kalle Bäck, KAK.

Det rådde samstämmighet om att problematiken finns och att Sverige faktiskt är extra utsatt genom vår unika ordning där uppgifterna om vem som äger ett fordon är tillgängliga för allmänheten. I dagsläget  gör lagstiftningen att kopplingen mellan ägare och fordon är en offentliga uppgift.

Många intressanta diskussioner uppstod och riksdagsledamöterna visade stort intresse för frågan.  Regeringen har sedan tidigare aviserat att möjligheterna för söktjänster på nätet att publicera uppgifter ur fordonsregistret ska begränsas. Det är steg i rätt riktning, men mer måste göras och KAK kommer att fortsätta driva frågan tills Sveriges bilister kan känna sig trygga.

Här finns en ny artikel om frågan som KAK och If… skrivit tillsammans.