Rapport till KAK om bilisters framkomlighet juni 2014