Rapport om bilismen i Stockholmsregionen

Att verka för ”bilismens sunda utveckling” är själva grunden för KAK:s arbete alltsedan starten. Bilismen genomgår ständigt en fantastisk utveckling och fordonen blir allt säkrare och mer miljöanpassade. Detta sker samtidigt som alltfler bilar rullar på vägarna. Detta måste samhället planera för. Mot bakgrund av detta har KAK tagit fram en rapport om läget för bilismen i Stockholmsregionen.

Vi vill vara en konstruktiv röst i diskussionen om framtidens mobilitet där personbilen har en viktig roll att fylla. Bilens flexibilitet är svårslagen och den är viktig i hela landet, inte minst i Stockholmsregionen. – Många arbetspendlar eller reser till Stockholm på fritiden. Bor man i Nacka, Sollentuna, Ekerö, Järfälla eller Vallentuna är bilen ofta oumbärlig, inte minst för barnfamiljer. Därför måste kommunerna i Stockholmsregionen att samverka för att skapa en planering som hänger samman. Det måste fungera att resa i regionen, inte minst med bil. Det ligger även i stockholmarnas intresse att stadskärnan är lättillgänglig för hela regionen. Bara så kan staden behålla sin attraktionskraft och bli ett hem för fler, säger Johan Söderlind, ordförande för KAK Östra avdelningen.