Rapport om bilismen i Malmöregionen

Att verka för ”bilismens sunda utveckling” är själva grunden för KAK:s arbete alltsedan starten. Bilismen genomgår ständigt en fantastisk utveckling och fordonen blir allt säkrare och mer miljöanpassade. Detta sker samtidigt som alltfler bilar rullar på vägarna. Detta måste samhället planera för. Mot bakgrund av detta har KAK tagit fram en rapport om läget för bilismen i Malmöregionen.

Vi vill vara en konstruktiv röst i diskussionen om framtidens mobilitet där personbilen har en viktig roll att fylla. Bilens flexibilitet är svårslagen och den är viktig i hela landet, inte minst i Malmöregionen. – Många arbetspendlar eller reser till Malmö på fritiden. Bor man i Burlöv, Höör, Lomma, Skurup, Staffanstorp, Svedala, eller Vellinge är bilen ofta oumbärlig, inte minst för barnfamiljer. Därför måste kommunerna i Malmöregionen samverka för att skapa en planering som hänger samman. Det måste fungera att resa i regionen, inte minst med bil, säger Jacob Laurin, ordförande för KAK Södra avdelningen.