Rapport om bilismen i Göteborgsregionen

Att verka för ”bilismens sunda utveckling” utveckling är själva grunden för KAK:s arbete alltsedan starten. Bilismen genomgår ständigt en fantastisk och fordonen blir allt säkrare och mer miljöanpassade. Detta sker samtidigt som alltfler bilar rullar på vägarna. Detta måste samhället planera för. Mot bakgrund av detta har KAK tagit fram en rapport om läget för bilismen i Göteborgsregionen.

Vi vill vara en konstruktiv röst i diskussionen om framtidens mobilitet där personbilen har en viktig roll att fylla. Bilens flexibilitet är svårslagen och den är viktig i hela landet, inte minst i Göteborgsregionen. – Många arbetspendlar eller reser till Göteborg på fritiden. Bor man i Alingsås, Kungsbacka, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet eller på Tjörn är bilen ofta oumbärlig, inte minst för barnfamiljer. Därför måste kommunerna i Västsverige samverka för att skapa en planering som hänger samman. Det måste fungera att resa i regionen, inte minst med bil. Det ligger även i göteborgarnas intresse att stadskärnan är lättillgänglig för hela regionen. Bara så kan staden behålla sin attraktionskraft och bli ett hem för fler, säger Magnus Hellsten, ordförande för KAK västra avdelningen.