Rally i Midnattssolens land

Med start i Gelleråsen strax norr om Karlskoga den 6 juli i år kör cirka 185 fartglada proffs och entusiaster och deras kartläsare årets upplaga av det klassiska Midnattssolsrallyt. Målgången sker den 9 juli på torget i Karlskoga.

”Årets rally kommer att bli en hisnande upplevelse för såväl åskådare som förare och kartläsare”, säger Philip von Mecklenburg, ordförande för KAK Motorsport och ansvarig för tävlingen från KAK:s sida.

Banans längd är i år 997 km, varav 147 km fördelas på 20 ”specialsträckor”. Två av dessa är 3 km vardera och körs på asfalt på själva Gelleråsen. De övriga 18 körs på grusvägar avstängda för allmän trafik. Transportsträckorna går på allmän väg med normala fartbegränsningar och trafikregler.

Rallytävlingens längd och sträckning har varierat avsevärt under åren. Det allra första loppet ägde rum 1950 under namnet Svenska Rallyt till Midnattssolen. Med målgång i Kiruna

blev dock tävlingen snart mer känt som Midnattssolsrallyt.

Initiativet till det då 300 mil långa tävlingen togs av Ernst Nilsson, välkänd bilhandlarprofil och bilsportpionjär, redan 1950. Under de första 20 åren tävlade förarna om ett vandringspris instiftat av honom själv. Sedan dess har vägen varit ganska krokig. 1965 började rallyt köras vintertid. Från 2006 återupptog KAK det klassiska Midnattssolsrallyt som historisk tävling, och har arrangerat det varje år sedan dess (med undantag för 2020 och 2021 på grund av corona-viruset).

Flera svenska förare har under åren nått internationell berömmelse inom rallysporten, till exempel Björn Waldegård, Erik Carlsson ”på taket” och Stig Blomquist. 2019 vanns tävlingen av Patrick Dybeck.

Inom motorsporten definieras ”rally” som en tävling över en ”relativt lång sträcka” utan några mer exakt avgivna avstånd. En viktig detalj som skiljer rally från andra motorsporter är att föraren har hjälp av en kartläsare, en uppgift som många anser vara minst lika krävande och viktig som förarens.

 

Bilar över 32 år, förare över 40

Rallybilar registreras i R-klasser, ett internationellt reglemente indelat i sex olika kategorier med avseende på motortyp och prestanda. I Midnattssolsrallyt tävlar endast äldre tvåhjulsdrivna bilar, tillverkade före 1990, i en internationellt reglerad klass, ”Appendix K”. Populära bilmodeller i klassen är till exempel Saab V4 och Ford Escort och som alltså måste vara minst 32 år gamla. Från och med i får inte fyrhjulsdrivna bilar delta och sedan 2019 gäller också att föraren måste vara minst 40 år.

Deltagande bilar ska vara godkända enligt det internationella reglemente som gällde det år bilarna tillverkades. Undantaget är allt som rör bilarnas säkerhet, där gäller dagens uppdaterade regler. Regelverket hanteras internationellt av Fédéracion Internationale de l’Automobile (FIA), med Svenska Bilsportförbundet (SBF) som svensk samordnare.