Motorprinsens medalj

 

 

 

 

 

David von Schinkel, Ordförande

Övriga ledamöter
KG Rickhamre, KAK
Peter Risberg, KAK
Tomas Eriksson, RF
Håkan Leeman, RF
Monica Möller, SBF
Kenneth Thorén, SBF
Johan Ejeborg, SVT
Sven Gustavsson , DN

Suppleanter
Wilhelm Douglas, KAK
Susanne Erlandsson, RF
Berndt Rosqvist, Sv Sportjournalister

SBF vakant

 

Instiftat 1975 och utdelas till tävlingsförare som gjort enastående insatser.

KAK:s årsstämma utser ordförande, därutöver utses ytterligare två representanter från KAK, och vardera två från Riksidrottsförbundet, Svenska Bilsportförbundet och Svenska Sportjournalist förbundet.  Vardera part utser även en suppleant.

Lister över pristagare

Logga in