”Parkering nödvändigt för fungerande städer”

God tillgång till parkering är en förutsättning för att garantera människors mobilitet i hela landet och för omställningen av fordonsflottan. Tankarna på att ta bort parkeringsplatser eller att inte tillskapa nya när det byggs måste skrotas. RÖR INTE MIN PARKERINGSPLATS!
 
Tyvärr planerar många kommuner i dagsläget att ta bort parkeringsplatser eller att inte tillskapa nya när det byggs. Det är ingen hållbar utveckling och inget som svenska folket vill ha. Nästan tre av fyra (70 procent) anser att man vid nybyggnation skall planera så att det finns tillräckligt många parkeringsplatser både för boende och besökare, enligt en SKOP-studie som Kungliga Automobil Klubben (KAK) låtit göra i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
 
Det skriver Anders Ericson, generalsekreterare, KAK, och Anders Ydstedt, ordförande, KAK:s expertråd i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Dala-Demokraten , Värmlands Folkblad och Katrineholms Kuriren.