Paneldiskussion under Gärdesloppet om ELV- direktivet och det rullande kulturarvet

ELVpaneldiskgardesloppet

Som bilklubb går en del av KAKs verksamhet ut på att värna det rullande kulturarvet. Gärdesloppet som arrangerade 26 maj är ett sätt att göra detta på. Det var också ett bra tillfälle att lyfta diskussionen om hur framtiden ser ut för äldre fordon.

Expertrådet anordnade därför en paneldiskussion om det förslag som EU-kommissionen kommit med kring om hantering av så kallade uttjänta fordon, ELV-direktivet (End of Life Vehicle). Hur skulle förslagen till nya regler påverka bilhobbyn? Det var grundfrågan som dryftades.

Panelen som diskuterade detta på scenen under den gassande solen bestod av Johan Danielsson (S), kandidat till Europaparlamentet, Boriana Åberg (M) riksdagsledamot och kandidat till Europaparlamentet, Kåge Schildt, Svensk Bilsport och Ivan Radulovic, KAKs expertråd. Samtalet modererades av Kalle Bäck, KAK.

Det blev ett konstruktivt samtal där olika perspektiv på frågan lyftes. Stor enighet rådde om dey olyckliga i det förslag till regelverk som nu ligger på bordet. Risken är att flödet av fordon in i veteranbilsparken stryps om alltför snäva regler om när ett fordon ska betraktas som skrot ska tillämpas, vilket också skulle försvåra för motorsporten.

Än så länge är detta bara ett förslag och tid finns att göra ändringar. De gästande politikerna lovade att arbeta för att få till rimligare regler med mindre detaljregleringar och mer generösa avgränsningar.

Samtalet vid Gärdesloppet ingav hopp om att frågan ska kunna lösas på ett bra sätt. Men KAK kommer att fortsätta lyfta frågan bland annat genom den internationella bilistorganisationen FIA där klubben är medlem. Det är genom uthålligt arbete som vi skapar bästa möjliga förutsättningar för både gårdagens och morgondagens bilism.