Ökade transporter och bättre miljö

Trots ökande trafik minskar utsläppen. Detta är möjligt tack vare effektivare motorer, och nya bränslen.
Det skriver Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s Expertråd i NWT.