NY I KAKTEAMET

Hej! Mitt namn är Jessica Bjurström och är från och med den 1 september er nya Generalsekreterare. Jag är väldigt glad för uppdraget som på alla sätt rymmer en av de större frågorna; framtidens mobilitet och dess roll för samhället

UNDER STÖRRE DELEN av mitt yrkesliv har jag jobbat inom kommunikation och affärs – utveckling. Bland annat på TV4, Aftonbladet och som konsult inom marknadsföring och opinionsbildning. I nästan 10 år har jag varit VD för KOMM, som organiserar Sveriges kommunikationsbyråer, och nu senast som marknads och kommunikationsansvarig för Sveriges deltagande på – den numera framskjutna – världsutställningen i Dubai, Expo 2020.

Den delade Expo-satsningen från närings – livet och regeringen har som tema bland annat just frågan om smarta städer och nästa generations resor och transporter. I Kungliga Automobil Klubben ser jag en anrik organisation med passion och engagerat nätverk. Mitt uppdrag är nu att tillsammans med er i klubben påbörja förändringsresan för att möta målet om tillväxt i såväl medlemsantal som relevans i opinionsfrågor.

NÄRMAST NU UNDER hösten är planen att besöka avdelningarna för att få en djupare förståelse för alla delar av KAK:s verksamhet och det ser jag mycket fram emot. Tack och vi ses!