Nella Bergström tilldelas KAK:s Journalistpris 2022

Kungliga Automobil Klubben (KAK) tilldelar Nella Bergström Journalistpriset 2022. Hon är en driven journalist som är chefredaktör för tidningen Motorbranschen och gör där viktiga insatser för motorjournalistiken i Sverige.

– Det är med stor glädje som vi tilldelar Nella Bergström Journalistpriset i år, säger Anders Ydstedt, ordförande i juryn.

– Med nyfikenhet och ett ödmjukt angreppssätt får hon intervjupersoner att känna sig bekväma att delge både spännande och svåra ämnesområden, vilka bidrar till att skildra transportsektorn ur nya perspektiv.
Det är en glad Nella Bergström som nås av beskedet att hon tilldelats KAK:s Journalistpris. Att uppmärksammas på detta är sätt är mycket hedersamt.

– Jag är väldigt glad och hedrad över KAKs utmärkelse! Den är ett fint kvitto på mitt arbete och ger stor inspiration framåt.

Nella Bergström har inte minst visat att goda journalister klarar av att byta inriktning i sitt arbete och samtidigt fortsätta vara duktiga tidningsmakare. Hon har sin bakgrund i en helt annan bransch, men har successivt tagit sig över till transportbranschen för att sedan drygt ett år landa på tidningen Motorbranschen.

– Jag är ganska ny i bilbranschen, men jag blir alltmer fascinerad av komplexiteten och omväxlingen som finns här. Det händer så mycket spännande just nu som är en ynnest att få vara med och bevaka. Jag väljer ofta att skriva för en lite bredare målgrupp än de allra mest insatta, för att på så vis göra våra viktiga ämnen lite mer tillgängliga. Och blir jag någon gång osäker på ett begrepp eller en företeelse har jag min redaktion och mina duktiga kollegor på MRF, som har enorm branschkunskap och alltid är beredda att bistå med råd och hjälp.

Det är med stor glädje som KAK tilldelar Nella Bergström KAK:s Journalistpris 2022. Prisutdelningen kommer att ske under hösten.

Juryns motivering i sin helhet

”Kungliga Automobil Klubben (KAK) tilldelar Nella Bergström Journalistpriset 2022. Hon är idag chefredaktör för tidningen Motorbranschen och gör där viktiga insatser för motorjournalistiken i Sverige.
Nella har visat att goda journalister klarar av att byta inriktning i sitt arbete och samtidigt fortsätta vara duktiga tidningsmakare. Hon har sin bakgrund i en helt annan bransch, men har successivt tagit sig över till transportbranschen för att sedan drygt ett år landa på tidningen Motorbranschen.
På kort tid har Nella hittat nya spännande vinklingar på frågor som rör mobiliteten och bilismen som företeelser. Hon förmår också sätta frågorna i sitt sammanhang och åskådliggöra dem för läsaren. Hon skriver återkommande om viktiga ämnen som hållbarhet, diversifiering och mångfald. Nella får genom sitt arbete fler att intressera sig för bilismen genom bredden i sin journalistik.

Tillsammans med MRF och Wayke har Nella också varit drivande i att jobba fram listan ”Bilbranschens mäktigaste kvinna” som för andra året i rad ges stor uppmärksamhet och riktar välbehövligt ljus på alla duktiga kvinnor som finns i branschen.
Nella är en frisk fläkt som snabbt klivit in i mansdominerade områden. Med nyfikenhet och ett ödmjukt angreppssätt får hon intervjupersoner att känna sig bekväma att delge både spännande och svåra ämnesområden, vilka bidrar till att skildra transportsektorn ur nya perspektiv. ”


Fakta om KAK:s Journalistpris:
KAK instiftade Journalistpriset 2008 med avsikt att belöna journalistiska insatser och som en uppmuntran för seriös rapportering kring bilismens utveckling. Prissumman är på 25 .000 kronor.

Tidigare vinnare
2021 – Julia Brzezinska, TT Nyhetsbyrån
2020 – Fredrik af Petersens, Sveriges Radio
2019 – Lars Anders Johansson, Timbro
2018 – Alrik Söderlind, Auto, Motor & Sport
2017 – Mikael Stjerna, Teknikens Värld
2016 – Karin Olander, Dagens Industri
2015 – Jacques Wallner, Dagens Nyheter
2014 – Lasse Holmström, Sydsvenskan
2013 – Daniel Frodin, Teknikens Värld
2012 – Marianne Sterner, Vi Bilägare
2011 – Håkan Matson, Dagens Industri
2010 – Jan-Erik Berggren, Expressen
2009 – Jonas Fröberg, Svenska Dagbladet
2008 – Lasse Swärd, Dagens Nyheter

Kontakt
Ordförande i juryn, Anders Ydstedt, anders@ydstedt.com, telefon 070-5980640
KAK, Generalsekreterare Anders Ericson, telefon 070-8187599

Jury 2022
Magnus Ehrenstråhle, f.d. VD Bilprovningen
Lars Jilmstad, f.d. presschef
Charlie Magnusson, fd Informationschef, Motorbranschens Riksförbund, MRF
Cornilla von Plomgren, miljö- och kommunikationskonsult
Lars Holmqvist, senior advisor
Ordförande för juryn är Anders Ydstedt som är ordförande i KAK:s Expertråd.