Miljöprogram

Miljöansvar i trafiken kräver ett gemensamt ansvarstagande från bilister, politiker och industri

Miljödebatten skiftar ständigt fokus. Ibland står cancerogena partiklar i dieselavgaserna högst på dagordningen, en annan gång är det skogen intill vägarna mm som skadas. Bullret från motorer och hj