Mer resurser till vägarna annars fungerar inte vardagen!

”Oavsett om det är familjen som ska skjutsa barnen till skolan eller transporten av material till sjukhuset som måste fram så krävs det fungerande vägar.

Varken människors vardag eller samhället i stort fungerar utan transporter och resor. "Tyvärr blir kvaliteten på det svenska vägnätet allt sämre och mer resurser måste till, skriver Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s Expertråd.”

Hela artikeln. www.gd.se/artikel/debatt-mer-resurser-till-vagar-annars-fungerar-inte-vardagen