Med samordnande vägbyggen undviks kaos i trafiken

Ett viktigt moment är att arbetet på våra vägar sker på ett effektivt och säkert sätt. Vi har full förståelse för skyddsåtgärder för vägarbetare och trafikanter under den tid som arbetet pågår. Vad vi inte tycker skulle vara nödvändigt är att arbetet ofta drar ut på tiden utan att verksamhet pågår på platsen.

Det skriver Johan Hallenborg i Norran.