MED ANLEDNING AV HANS MAJESTÄT KONUNGENS SJUTTIOFEMTE FÖDELSEDAG DEN 30 APRIL 2021,

KAKMed anledning av Hans Majestät Konungens sjuttiofemte födelsedag den 30 april 2021, önskar Kungliga Automobil Klubben (KAK) gratulera. Hurra. Hurra. Hurra. Hurra.
 

Ett aktivt bil-liv och motorsport är historiskt ett gemensamt intresse och KAK tackar ödmjukt för beskyddarskapet av vår förening. Inför Konungens 60-årsdag bildades en stiftelse – Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap – med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap. KAK sympatiserar med stiftelsen och önskar som gåva på 75-årsdagen ge ett bidrag om 25.000 svenska kronor till stiftelsen Ungt Ledarskap.

Grattis!

Vännerna i Kungliga Automobil Klubben

(Här på racing track med KAK:s ordförande Poker Wallenberg)