Lyssna på människor och marknader i stället för politiker

Anders Ydstedt, ordförande, KAKs expertråd
Anders Ydstedt, ordförande, KAKs expertråd

Krönika

Våra städer planeras för färre bilar. Gatuutrymmet krymps, parkeringsplatserna blir färre, gator stängs av för trafik och tillgängligheten till staden begränsas. Trafikverket väljer att sätta ned hastigheten på landsvägar istället för att laga potthålen. En del politiker och många tjänstemän i stat och kommun liksom i akademin är besjälade av tanken att den privata bilen är på väg att försvinna. Deras förhoppning är att kommande generationer inte vill ha egen bil.

I bilindustrin, starkt påhejade av politiken, har flera av de största aktörerna satsat miljarder på nya bildelningsföretag. Utopin har varit att kunna sälja mobility-as-a-service (MaaS). Det har inte gått så bra, delningsföretagen har fusionerats ihop, begränsat sin verksamhet och lagts ned och idag finns bara någon enstaka aktör kvar. Hela idéen om fritt flytade delade bilflottor i städer har visat sig vara en rejält olönsam affär. Undersökningar visar att marknaden för delning finns. Marknaden är dock tämligen begränsad och bildelning är snarare ett komplement till den egna bilen än den ersättning som privatbilens fiender hoppats på. Den delade bilen ger ett insteg till egen bil för grupper som idag inte har möjlighet att ha egen bil. I Sverige ökar antalet bilar men de rullar något färre mil per bil och år, förmodligen avtar bildelning till och med inom familjer.

Sedan i somras är jag ledamot av FIA Mobility Policy Commission som är rådgivare i mobilitetsfrågor till FIAs ledning. Nyligen presenterade vi en global undersökning, FIA Youth & Mobility gjord av Kantar, om ungas, 16-25 år, syn på bilen. En tydlig majoritet anser att ”att äga en egen bil är ett viktigt steg i livet”. 51 procent av de tillfrågade har dessutom redan körkort. Resultaten överensstämmer helt med hur det ser ut i Sverige. Bland 18- och 19- åringar har körkortsinnehavet ökat med hela 60 procent sedan början av 2000-talet och det stora intresset för EPA-traktor visar att unga värderar den individuella frihet som bilen ger. De som kör EPA kommer knappast börja resa kollektivt eller dela bil när de fyller 18. Våra undersökningar från KAK visar på samma resultat. Av svenskar i åldern 18-34 så vill hela 69 procent ha tillgång till egen bil och endast 10 procent vill överhuvudtaget inte ha bil. Nästa generation väljer således också den egna bilen.  

Uppenbarligen finns det en stor skillnad mellan hur vårt samhälle planeras mot bilen och hur väljarna vill ha det med bilen – och denna skillnad ser inte ut att försvinna. En del av de som inte gillar bilen inser nu det nya läget och kommer med ännu mer drastiska förslag som att helt förbjuda bilar. I Storbritannien och Tyskland har det senaste året bilfrågor påverkat viktiga val, bilfientliga har politiker röstats bort. Sannolikt går vi mot en perfekt storm i debatten om bilen och detta sker samtidigt som bilen håller på att bli helt tyst, ren och säker. Det handlar allt mindre om utsläpp och mer om makt över mobiliteten. Den stora frågan är nu om bilindustrin kommer att lyssna mer på människor och marknad än på politiker framöver?

Anders Ydstedt, ordförande, KAKs expertråd