Lyft bilistens perspektiv på ”Vehicle to grid”

m bilister ska lösa elsystemets brister måste konsekvenserna för bilägarna klargöras och eventuell kostnad för slitage eller minskad tillgänglighet ersättas av elbolagen, skriver Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s Expertråd i
Second Opinion.