Lars Anders Johansson tilldelas KAK:s Journalistpris 2019

Kungliga Automobil Klubben (KAK) tilldelar Lars Anders Johansson KAK:s journalistpris 2019. Johansson är chefredaktör för tankesmedja Timbros tidskrift Smedjan. Han skriver ofta om bilen både i Smedjan och andra tidningar utifrån ett frihetsperspektiv.

– Vi är stolta över att kunna tilldela Lars Anders Johansson KAK:s Journalistpris. Han är en skribent som vågar lyfta fram bilen som den frihetsmaskin det är. Han bidrar på ett tydligt sätt i idédebatten om framtidens mobilitet, säger Anders Ydstedt som är ordförande i juryn för KAK:s Journalistpris.

Lars Anders Johansson är mycket glad och stolt över att ha tilldelats KAK:s Journalistpris.

– Jag är glad och hedrad över denna utmärkelse och det erkännande som den innebär. Det är ofta en uppförsbacke att försvara den individuella mobiliteten i en debatt där bilmotståndarna ofta tillskansat sig problemformuleringsprivilegiet, säger Johansson.

Han saknar ofta fler perspektiv i debatten och efterlyser mer fakta och saklighet i debatten om bilismen.

– Det finns ett underskott på både fakta och frihetliga perspektiv i dagens trafikdebatt, som domineras känsloargument och kollektivistiska ståndpunkter. Särskilt beklagligt är det att borgerliga partier och ledarsidor ofta går på tvärs med sina väljare och läsare i frågor som rör bilen.

Juryns motivering lyder
Lars Anders Johansson är en skribent som återkommande tar upp frågor som rör den individuella mobiliteten och bilismens förutsättningar. Hans texter utgår ifrån ett samhälleligt perspektiv på̊ dessa frågor och han räds inte att sticka ut hakan i debatten när så behövs. Han försvarar bilen som frihetsmaskin och att makten över resandet ska ligga nära människor. Ofta pekar han också̊ på̊ vilka vinster som bilismens faktiskt tillför samhället.

Det är få opinionsskribenter som så tydligt tar ställning för bilen och den fria mobiliteten på det sätt som Lars Anders Johansson gör. Vi är mycket stolta över att tilldela Lars Anders Johansson KAK:s Journalistpris 2019.

Fakta om KAK:s Journalistpris
KAK instiftade Journalistpriset 2008 med avsikt att belöna journalistiska insatser och som en uppmuntran för en seriös rapportering kring bilismens utveckling. Prissumman är på 25 000 kronor.

Priset kommer att delas ut tidigt under hösten.

Tidigare vinnare
2018 – Alrik Söderlind, Auto, Motor & Sport
2017 – Mikael Stjerna, Teknikens Värld
2016 – Karin Olander, Dagens Industri
2015 – Jacques Wallner, Dagens Nyheter
2014 – Lasse Holmström, Sydsvenskan
2013 – Daniel Frodin, Teknikens Värld
2012 – Marianne Sterner, Vi Bilägare
2011 – Håkan Matson, Dagens Industri
2010 – Jan-Erik Berggren, Expressen
2009 – Jonas Fröberg, Svenska Dagbladet
2008 – Lasse Swärd, Dagens Nyheter

Jury 2018
Lasse Svärd, journalist Dagens Nyheter
Magnus Ehrenstråhle, f.d. VD Bilprovningen
Lars Jilmstad, f.d. presschef
Charlie Magnusson, Informationschef, Motorbranschens Riksförbund, MRF
Cornilla von Plomgren, miljö- och kommunikationskonsult
Lars Holmqvist, senior advisor
Ordförande för juryn är Anders Ydstedt som är ordförande i KAK:s Expertråd.

Kontakt
Anders Ydstedt
anders@ydstedt.com
070-5980640