Kritiken mot bilismen

Anders och Kalle samtalar om bilen som ständigt ifrågasatt. Är kritiken mot bilismen något nytt? I och med att vägtrafiken växer, kommer inte olyckorna också att göra det? Är miljöproblematiken ny? Det är några av frågorna som diskuteras i avsnittet.

Lyssna till podden här.