KAK:s Anders Ydstedt rapporterar om FIAs årsmöte

I början av december samlades världens motorsport- och motororganisationer, 133 klubbar från 103 länder, för årsmöten och seminarier på FIA General Assembly. KAK som har varit medlem i FIA sedan 1905 var självklart på plats.

För två år sedan fick FIA en ny ordförande, Mohammed Ben Sulayem, som har en gedigen bakgrund från motorsport och FIA. Med Ben Sulayem valdes även ett team av ledare för organisationen där bland annat Svensk Bilsports generalsekreterare Anna Nordqvist ingår som en av vice presidenterna för motorsport.

Det var ett FIA i ett väsentligt sämre skick, än någon kunnat ana, som fick en ny ledning och Ben Sulayem drog därför igång ett antal processer för att förtydliga ledningsstrukturerna, öka transparensen samt få balans på ekonomin. Inte oväntat var därför den ekonomiska redovisningen en viktig på punkt på årsmötet. Både prognosen för 2023 och budget för 2024 pekade på minskade förluster efter omfattande besparingsprogram. Men kanske viktigast var att den ekonomiska redovisningen nu är begriplig. På årsmötet togs även ett antal beslut kring stadgejusteringar, det valdes representanter för olika uppdrag och nya klubbar valdes in..

I dessa tider av Zoom- och Teamsmöten är det uppskattat att få chans att upprätthålla fysiska kontakter liksom knyta nya. Utmaningarna för klubbar är förvånansvärt lika oavsett var de finns i världen. I medlemsfrågor, klubbaktiviteter och trafikpolitik har klubbar stor nytta att utbyta erfarenheter. I Ben Sulayems agenda ingår en mer inkluderande hållning med målet att locka fler engagerade från länder utanför Europa. 

Det finns flera klubbar som KAK, som samlar bilvänner och vänner till bilsporten, medan andra klubbar är mer inriktade på affärsverksamheter – mer eller mindre kopplade till bilen. Debatten om bilen är också förvånansvärt likartad runt om i världen och möten ger möjlighet att ta del av fakta och argumentation. Mixen av klubbar för både mobility och sport ger också ett mervärde, det är inom sporten de riktigt starka bilvännerna finns. Att bilen är till nytta och glädje även för kommande generationer kommer att vara ett viktigt budskap framöver, liksom att elektrifiering må vara huvudspåret för att minska utsläppen men elektrifiering kan inte vara den enda vägen, inte minst med hänsyn till säkerhet och sårbarhet. Här kan noteras att Formel 1 kommer att börja köras på syntetiskt bränsle 2026.

Mötesdagarna avslutades med eventet FIA Prize Giving där årets främsta inom motorsporten uppmärksammades, bland andra svenskarna Johan Kristofersson med team och Christian von Koenigsegg.

FIA som är en förkortning av Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) är ett bil- och bilsportförbund som beslutar och administrerar en stor del av världens bilsport, bl.a. Formel 1 och Le Mans.

En exotisk plats med spektakulära byggnader vid Kaspiska havet. Baku har en intressant historia med koppling till Sverige. Bröderna Nobel var banbrytande i att utvinna olja och de byggde upp ett, för sin tid, enormt oljebolag som senare konfiskerades av Sovjetunionen. FIA:s nästa årsmöte planeras till Kigali i Rwanda, sannolikt som ett led i att bredda FIA.

Anders Ydstedt
Ordförande i KAK:s Expertråd