KAK välkomnar att underhåll av vägarna prioriteras

20240413_140943

Kungliga Automobil Klubben, KAK, har lämnat remissvar kring Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037. Det är både välkommet och nödvändigt att underhåll av väginfrastrukturen prioriteras.

– Trafikarbetet ökar hela tiden och samtidigt är det allmänt känt att kvaliteten på den svenska infrastrukturen lämnar mycket i övrigt att önska. Underhållsmedlen har under lång tid varit lägre än vad som krävts för att hålla infrastrukturen i gott skick. Mot bakgrund av detta är det mycket välkommet att liggande planeringsunderlag har ett större fokus på underhåll. Detta måste prioriteras framför stora nya projekt, säger Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s expertråd.

Trafiksäkerheten kräver mer underhåll och bättre utbyggd infrastruktur. Samtidigt måste själva infrastrukturarbetena skötas på ett så effektivt sätt som möjligt där trafikstörningar minimeras.

– Trafikverket bör bli ännu bättre på att hitta alternativlösningar och ställa högre krav på kortare byggtider. Det senare kan ske genom att arbeta i skift och alla dagar i veckan. Om möjligt bör även underhåll och byggen i ännu större utsträckning ske på tider på året och dygnet när de stör minst. Det som absolut måste undvikas är avstängningar eller begränsningar där det inte på sker någon som helst verksamhet, menar Anders Ydstedt.

KAK:s remissvar i korthet:

  • Prognoserna som pekar mot ökat trafikarbete ska ligga till grund för planeringen.
  • Kvaliteten på infrastrukturen måste förbättras och underhåll måste prioriteras. Ökad ram behövs för att möta behoven av investeringar och underhåll av väginfrastrukturen.
  • Arbetet för minimerade trafikstörningar vid underhåll och utbyggnad måste intensifieras.

Läs hela remissvaret här.