KAK svarar på remiss om reduktionsplikten

Kungliga Automobil Klubben, KAK, svarar regelbundet på remisser i frågor som rör bilism och mobilitet. De aktuella förslagen från regeringen kring sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel är något som KAK välkomnar. Det är ett sätt att skapa likvärdiga villkor i EU.

För KAK som bilistorganisation är det viktigt att bilismens miljöpåverkan minimeras och att utsläppen minskar. Eftersom utsläppen rör sig över gränserna måste rimliga förutsättningar skapas som harmoniserar kostnader i Sverige med övriga EU.

-Reduktionsplikten kan rätt tillämpad vara med och bidra till en positiv utveckling. Risken med att tillämpa den på det kostnadskrävande sätt som Sverige valt att göra hittills är att den får en rent avskräckande effekt, även på andra länder. Kostnaden för diesel minskar med i storleksordningen över 30 miljarder kr per år jämfört med om ingen justering gjorts, säger Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s expertråd.

Han ser även framtida möjligheter att utveckla reduktionsplikten för att även omfatta nya bränslen och på så sätt möjliggöra utvecklingen mot de nya e-bränslen som det nu görs stora satsningar på runt om i världen.

-Systemet med reduktionsplikt skulle kunna användas, inte bara för att blanda in biobränslen utan även, för att blanda in e-bränslen det vill säga syntetiska flytande bränslen som görs med elektricitet. På sikt kommer e-bränslen att bli det enda tillåtna vid sidan om batteridrift i EU och Sverige kan börja denna utveckling nu.

Läs hela remissvaret HÄR

tanka