KAK avvisar EU-kommissionens förslag om begagnade eller uttjänta fordon

8Z8A0056

 

Som bilklubb går en del av KAK:s verksamhet ut på att värna det rullande kulturarvet. EU-kommissionen har nu kommit med förslag på förordning om hantering av så kallade uttjänta fordon, ELV-direktivet (End of Life Vehicle). Förslagen till nya regler skulle påverka fordonsentusiaster på ett mycket negativt sätt och KAK avvisar dem i sitt remissvar till regeringskansliet.

Nya kriterier föreslås för när ett fordon anses uttjänt som skulle omfatta en stor del av de bilar som idag ägs som samlarobjekt. När fordon bedöms som uttjänta ska de hanteras som avfall och då kan äganderätten till och med förverkas.

– Att betrakta bilar som inte klarar besiktning, eller är kostsamma att renovera, som avfall omöjliggör hela motorhobbyn. Man kan jämföra med andra kulturskatter. Det skulle krävas enorma insatser att återställa Colosseum i Rom eller Parthenon i Aten till ursprunglig standard men ingen skulle komma på tanken att därför betrakta detta som avfall, menar Anders Ydstedt, ordförande, KAK:s Expertråd.

Han påpekar också att stora framsteg har gjorts när det gäller att ta hand om uttjänta fordon. Därmed är bilismen en sektor som ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbetet.

– I dagsläget återvinns 95 procent av en bil vid skrotning, bilbranschen är en föregångare inom cirkulära affärsmodeller. Det tas redan ansvar för hållbarheten och ett cirkulärt förhållningssätt tillämpas redan med andra ord. Därmed är bilismen en sektor som utgör en föregångare i samhället, tillägger han.

Ta del av hela KAK:s remissvar här.
Ta del av Motorhistoriska Riksförbundets remissvar här.