KAK anordnade manifestation om parkering i Stockholm

I ett höstligt Stockholm anordnade KAK en manifestation för att visa hur viktig tillgången till parkering är. Många intresserade och engagerade stockholmare stannade till vid Karlaplan för att lyssna och diskutera frågan. På plats fanns även Mikael Valier (KD) som är gruppledare i trafiknämnden. Det blev ett bra och konstruktivt samtal.

Städer och platser som vill vara attraktiva måste också vara tillgängliga för boende och besökare. Tyvärr väljer Stockholm i likhet med många andra kommuner att planera bort parkeringsplatser i dagsläget, tvärtemot invånarnas vilja. Mot bakgrund av detta lanserade KAK tidigare i år kampanjen #rörinteminparkeringsplats.

– Många arbetspendlar eller reser till Stockholm på fritiden. Enligt en SKOP-undersökning som KAK låtit göra anser två av tre invånare i regionen att man skall planera så att det finns tillräckligt många parkeringsplatser både för boende och besökare när det byggs nytt. Det är ett tydligt besked till politikerna; bygg en stad som är öppen för alla, inte minst de som behöver bilen, sade Anders Ydstedt, ordförande i expertrådet som modererade samtalet.

Mikael Valier (KD) delade också bilden av att parkeringsplatser är viktiga för att vardagen ska fungera för stockholmarna.

– Planeringen får inte försvåra tillvaron för de som är beroende av bilen. Man måste naturligtvis väga de olika intressena mot varandra, men Stockholm ska vara en stad som är tillgänglig för alla. Tänk bara på personer med funktionshinder, för dem finns ofta inget alternativ till bilen och det måste man ta hänsyn till.

Det blev en lyckad manifestation och ett bra samtal kring detta viktiga ämne. Läs mer om KAK:s kampanj #rörinteminparkeringsplats.

Här finns också en rapport om trafiken i Stockholm som KAK tagit fram med många inspel kring hur man kan skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för mobiliteten i regionen.