Gör det svårare för biltjuven

Magnus Hellsten, ordförande Kungliga Automobil Klubben (KAK) Västra och Anders Ydstedt, ordförande KAK:s Expertråd, skriver i Borås Tidning.

Rapporterna duggar tätt om att fordonsstölderna blir att fler. Många delar av landet är drabbade från norr till söder.

För de som utsätts innebär det naturligtvis en ekonomisk förlust, men också ett stort trauma att bli bestulen på en kär ägodel. Det rör sig ytterst om en kränkning av den mänskliga rättigheten att inte bli berövad på sin egendom.

Enligt Polisen ligger utländska ligor bakom hela nio av tio bilstölder. Bara i oktober månad har minst 579 bilar stulits. De stulna fordonen fraktas ofta snabbt ut ur landet. Någon kontroll görs sällan vid gränsen, då Tullverket prioriterar att kontrollera fordon som reser in i landet. Tullen har inte heller lagligt stöd att gripa någon som för ut stöldgods, vilket är något av fundera över inte, minst då sjöfarten från Göteborg är en viktig länk till övriga Europa. Inte sällan specialiserar sig ligorna på bilar med många attraktiva komponenter som är lätta att sälja. Man söker aktivt upp ägarna, bryter sig in och stjäl nycklar eller fraktar bort fordonen på mindre lastbilar. Ibland demonteras stöldgodset innan det förs ut. När de sedan försvunnit ut ur landet är det svårt för svenska myndigheter att göra något. Sverige har blivit något att ett smörgåsbord för biltjuvar. Vi har en lång tradition av öppenhet. Det är enkelt att få tillgång till myndigheters uppgifter om personer. Med några knapptryck kan man se vad en person har för inkomster eller vilka fordon en person äger. I och med den digitala tekniken har det blivit ännu enklare att få ut information från fordonsregistret.
  
Detta är ett system som är tämligen unikt för Sverige. I de flesta andra europeiska länder är det endast myndighetspersoner som har tillgång till sådana uppgifter. Sverige är med andra ord en frizon för biltjuvar där staten tillhandahåller ett verktyg för de kriminella. Det kan inte få fortsätta på det här sättet. Mot bakgrund av detta ställde KAK frågan till svenska folket om de anser att fordonsregistret skall vara öppet för alla eller endast för myndigheter som har giltiga skäl att hantera uppgifterna? En majoritet (53 procent) av invånarna i Västra Götaland anser fordonsregistret bara skall vara öppet för myndigheter med giltiga skäl att hantera uppgifterna. I alla politiska riksdagspartier är det en majoritet av sympatisörerna som vill ”stänga” fordonsregistret.
Folkviljan i det här sammanhanget är alltså tydlig; fordonsregistret borde göras tillgängligt endast för dem som har ett giltigt skäl att begära ut uppgifterna. Det öppna fordonsregistret är naturligtvis inte det enda som gör Sverige attraktivt för biltjuvar. Det behövs också andra åtgärder för att stävja brottsligheten. Fler trafikpoliser måste till för att upptäcka stölderna och annan brottslighet ute på vägarna. Tullen måste också ges större befogenheter att stoppa stöldgodset vid gränsen.
Allt detta kräver dock resurser. Men en sådan enkel sak som att göra fordonsregistret mer rättssäkert borde inte kosta några större summor. KAK uppmanar därför riksdag och regering att se över nuvarande lagstiftning. Sverige ska inte fortsätta att vara ett smörgåsbord för de kriminella.