Skip to content

Prins Bertil Memorial

Denna regularity-tävling körs på en avlyst bana på Djurgården, intill Manillavägen, med klassiska sportbilar som är minst 50 år (årsmodell 1973 eller äldre). Det gälle att hålla en given medelhastighet under tävlingen som är indelad i tre klasser utifrån fordonets tillverkningsår:

  • Pre-war bilar tillverkade till och med 1944
  • Post-war bilar tillverkade 1945-1959
  • Classic bilar tillverkade 1960-1973

De första fordonen som deltar anländer omkring kl. 08.00. De fordon som ska delta i Prins Bertil Memorial, och som även har kört i Gärdesloppskortegen, anländer mellan klockan 09.30-10.00. Första starten börjar klockan 10.15.

Alla som deltar (förare och co-driver) i Prins Bertil Memorial får varsin frukostpåse samt lunchkupong. Har man tidigare fått en vit overall så ska den användas även i år. Deltar du eller din co-driver för första gången kan ni kostnadsfritt kvittera ut en overall i Drivers Club i anslutning till starten för Prins Bertilk Memorial. Har du tidigare fått en overall, men behöver en ny, så går det att köpa denna i Drivers Club. Observera att vi endast kan hantera Swish. Alla bilar som deltar i Pska ha en sifferdekal fäst på respektive dörrsida. Klistret är av en kvalitet som inte skadar lacken. Sifferdekalerna hämtas i Drivers Club.

 

Hålltider Prins Bertil Memorial

10.00  Juryn för Concours de Charme påbörjar bedömningen av de fordon som deltar i tävlingen.
13.00 Ett urval av fordonen från Gärdesloppskortegen bjuds även in för bedömning
14.30  Prisutdelning i Concours de Charme.
16.00  Dagen avslutas.

 

ANMÄL DIG HÄR

 

Regler och anvisningar nedan