Frågan om parkering är ständigt aktuell på många håll i landet

Frågan om parkering är ständigt aktuell på många håll i landet. I Habo har planerna på färre parkeringsplatser i centrum väckt många reaktioner. KAK ger här vår syn på saken; Habo behöver sina p-platser! Ivan Radulovic från KAK:s expertråd skriver i Jönköpings-Posten.