FÖRBÄTTRA TRAFIKUTBILDNINGEN FÖR BARN OCH UNGA

”Barn och unga tidigt borde komma i kontakt med olika trafikmiljöer för att lära sig riskmedvetenhet och regler i praktiken. Ska det ske på ett hållbart och säkert sätt måste dock utbildningen i trafikkunskaper bli bättre. Skolan har en viktig roll att spela i utbildningen av barn och unga som ska röra sig i olika trafikmiljöer.”

Det skriver Anders Ydstedt och Kalle Bäck från expertrådet på Dagens Nyheters debattsida. Länk i kommentarerna

Läs hela artikeln här.