Expertrådet
KAK arbetar för att främja en sund utveckling för bilismen.
För att utveckla KAK:s ståndpunkter i trafikfrågor och påverka beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet i dessa frågor har KAK ett särskilt Expertråd. Expertrådet bevakar trafikfrågor och svarar på remisser från myndigheter.
De initierar även egna frågor och arbetar aktivt för att sprida våra ståndpunkter, inte minst genom sociala medier.
Expertrådet har kommit fram till prioriteringar för arbetet med ansvarsfrågor inom KAK där förutsättningarna är goda att klubbens insatser verkligen kan göra skillnad.

Resor och transporter är något fundamentalt i ett modernt samhälle. Bilen är grunden för den individuella mobiliteten, men alla former av resande är bra och ska utvecklas.
Det är dessa idéer som ligger till grund för Kungliga Automobil Klubbens (KAK:s) arbete för ”bilismens sunda utveckling”, ett arbete som pågått sedan klubben grundades 1903.
Bilismen genomgår nu något av ett paradigmskifte. Ny teknik har god potential att fortsätta att göra transporter både effektivare och miljövänligare.
Sverige har en väl utvecklad fordonsindustri som många gånger introducerar teknik som gjort fordonen renare och säkrare - inte bara här utan i hela världen.

Om denna positiva utveckling ska fortsätta krävs dock att samhället planerar för bilen. Investeringar i väginfrastruktur är här viktigt, liksom god tillgång på parkeringsplatser.
KAK arbetar genom Expertrådet för att påverka politiker och beslutsfattare på både nationell och lokal nivå i denna riktning.

Håller du med oss om detta? Gå med i KAK och stötta oss i arbetet för framtidens bilism.


Anders Ydstedt
Ordförande, KAK:s expertråd


Expertrådet
Nyheter Expertrådet
Nytt avsnitt av podden
Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se

logo
Kungliga Automobil Klubben
KAK värnar om dig som är medlem eller besökare på kak.se.
Vi använder cookies för att göra tjänsten mer personaliserad och användarvänlig.

Genom att klicka Jag förstår så samtycker du till användandet av cookies.