Ditt medlemskap i KAK är viktigt

Välkommen till ett nytt och händelserikt år tillsammans med KAK som kommer att bjuda på ett stort antal arrangemang runt om i landet. Som medlem bidrar du bland annat till att stötta svensk motorsport, stöttar våra lokala medlemsarrangemang samt för medlemmarna samt skapar förutsättning för att KAK kan fortsätta arbetet med att opinionsbilda kring en sund bilism.

Under det gångna året blev vi fler då medlemsantalet ökade med hela tio procent. Många nytillkomna medlemmar tycks dock sakna sitt medlemskort. Om du blev medlem under 2023 och alltjämt inte har fått ditt medlemskort så ber vi dig att maila oss på medlem@kak.se så skickar vi ett nytt så fort vi kan.

header1