Bygg östlig förbindelse!

”En Östlig förbindelse skulle avlasta vägarna i Stockholms stad så att bara de som har för avsikt att ta sig in till city behöver göra det. Det kommer att öka framkomligheten för alla, inte minst kollektivtrafiken”.

Så skriver Johan Söderlind, Ordförande KAK Östra och Paul G Höglund, KAK:s expertråd i MittiStockholm.
Läs artikeln här

Det är över 100 år sedan som planerna för en ringled kring Stockholm först började diskuteras och ännu finns ingen komplett väg runt Sveriges huvudstad. Det är något unikt i Europa. Köpenhamn har till exempel flera ringleder och en femte är under planering. Trängseln i Stockholmstrafiken är med andra ord något som går att åtgärda om politiker och planerare kan samlas kring en vilja att bygga ut infrastrukturen i regionen.